Close

Meer duidelijkheid normering veiligheidscaps

24 februari 2017

Meer duidelijkheid normering veiligheidscaps

Sinds 1996 was de EN1384 normering dé veiligheidsstandaard voor rijhelmen. Hiermee konden fabrikanten aantonen dat zij aan de Europese wetgeving voldeden en het CE logo in hun goedgekeurde helmen gebruiken. Na 1996 is de standaard enkele malen verbeterd tot en met de laatste wijziging in EN1384:2012. Deze verbeteringen zijn mede doorgevoerd op aandringen van de Europese Commissie opdat de norm aan de wetgeving zou blijven voldoen.
Laatstgenoemde versie van de EN1384 standaard was naar de mening van de Europese Commissie echter niet voldoende gewijzigd om nog aan de huidige wetgeving te blijven voldoen. Of zoals dat heet, de norm had niet meer het vermoeden van overeenstemming met de wet (Europese Richtlijn).
Herhaaldelijk aandringen van de Europese Commissie om de norm adequaat aan te scherpen heeft helaas niet tot verdere aanpassingen van de norm geleid. Daarom heeft de Europese Commissie in oktober 2014 besloten om de norm te schrappen.
Het schrappen van de norm had tot gevolg dat fabrikanten deze niet meer mochten gebruiken om overeenstemming met de wet aan te tonen en dus gedwongen waren de productie van de EN1384 gecertificeerde ruiterhelmen te stoppen.

Veiligheid
Betekent het schrappen van de EN1384:2012 norm nu dat u ineens met een onveilige helm rondrijdt? Nee.
Het betekent wel dat de huidige wetgeving een strengere normering met hogere veiligheidseisen verlangt.

VG1 normering
De VG1 is door de Europese Commissie voor standaardisatie (CEN) in het leven geroepen in reactie op het schrappen van de EN1384.
De VG1 is een zwaardere (tijdelijke) normering die voldoet aan de Europese wetgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
Fabrikanten wereldwijd zijn gedwongen hun productieproces aan te passen aan de VG1 norm en de helmen opnieuw te laten testen en certificeren.
Aan de binnenkant van de helm moeten zij een label aanbrengen waarop staat volgens welke norm de helm geproduceerd is in combinatie met het CE logo.
Wilt u zekerheid van de echtheid van dit label, dan kunt u ter verificatie het certificaat bij uw helmleverancier opvragen. De fabrikanten/importeurs hebben de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat de producten aan de regelgeving (PPE Richtlijn) voldoen.

PAS015 normering
Deze normering wordt door sommige fabrikanten gebruikt als extra veiligheidsindicatie. De norm is van Britse oorsprong en ontwikkelt door de BSI (British Standards Institute), zelfs al vóór het ontstaan van de EN1384 norm.
PAS015 is gebaseerd op concepten van de EN1384 toen deze nog niet definitief was door telkens de zwaarste optie te nemen. Toen de definitieve versie van de EN1384 eenmaal bekend was is de PAS015 door de Britten op enkele punten nog verder aangepast zodat hij op alle fronten minimaal voldeed aan de EN1384. Na het schrappen van de EN1384 in oktober 2014 werd de verkoop van helmen die ook volgens de PAS015 norm gecertificeerd waren gedoogd.

EN1384 in de toekomst
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe versie van de EN1384 norm.
Tot dan zullen fabrikanten van rijhelmen zich moeten conformeren aan de VG1 normering.
Op het moment dat de nieuwe EN1384 norm definitief wordt zullen fabrikanten hun helmen wederom moeten laten testen en certificeren volgens deze nieuwe norm.
Waarschijnlijk komt er een overgangsperiode om fabrikanten de tijd te geven hun rijhelmen opnieuw te laten certificeren en ondertussen nog kunnen produceren volgens VG1.
VG1 is en blijft een veilige standaard die voldoet aan de wet, alleen heeft deze norm een tijdelijk karakter. Helmen geproduceerd in overeenstemming met VG1 kunnen dan ook te allen tijde verkocht blijven worden zolang beschikbaar in de handel.
Er komt alleen een moment dat fabrikanten weer over moeten schakelen op productie volgens de nieuwe EN1384 normering.