Close

Veiligheidscampagne

Stichting Veilige Paardensport (SVP) is in 2017 van start gegaan met een campagne om het bewustzijn rondom veiligheid te vergroten. Daarbij wordt er zowel naar de veiligheid van de accommodatie gekeken als naar de zaken die in de omgang met paarden voor risicovolle situaties zorgen.

SVP is meer dan de uitgever van het Veiligheidscertificaat. We zetten ons actief in om de veiligheid in de hippische branche te verbeteren. Deze campagne is een manier om de consument bewust te maken van het belang van een veilige accommodatie en bewuste omgang met paarden.

Met de campagne Veilig paardrijden, niet vanzelfsprekend willen we laten we zien dat er op accommodaties met een veiligheidscertificaat wordt nagedacht over en gewerkt aan veiligheid. Daarnaast willen we accommodatiehouders ondersteunen bij het uitdragen van de boodschap dat veiligheid op en om het paard niet vanzelfsprekend is. Paardrijden is een prachtige sport, maar het is wel belangrijk dat er op een bewuste en veilige manier wordt omgegaan met de risico’s, net zoals dat bij andere sporten gebeurt.

In het najaar van 2016 hebben we een filmpje opgenomen om meer bewustzijn te creëren over de stichting. Hierin vertelt ook Anky van Grunsven waarom ze het certificaat zo belangrijk vindt. Daarnaast hebben we nieuwe folders, tafelstandaards en posters ontwikkeld. Qua beeld gebruiken we moderne productfotografie om ons te onderscheiden van de andere communicatie-uitingen in de hippische branche en om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. De folder, tafelstandaards en posters stippen belangrijke onderwerpen aan, zoals het dragen van een cap en degelijk schoeisel, maar ook het belang van een veiligheidslepels, harnachementscontrole en het op een verantwoorde manier leiden van een paard.

Download de posters