Close

Opzeggen veiligheidscertificaat

De overeenkomst met Stichting Veilige Paardensport wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan zonder opgave van redenen worden beëindigd. Indien de opzegging vóór 1 oktober van een kalenderjaar door Stichting Veilige Paardensport wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst met ingang van 1 januari van het opvolgende kalenderjaar. Wordt de opzegging later ontvangen dan eindigt de overeenkomst met de afloop van het daarop volgende kalenderjaar.

Vanaf de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, mag het veiligheidscertificaat niet meer gevoerd worden. We vragen u om voor eigen rekening en risico het gevelbord, dat is verstrekt bij de toekenning van het veiligheidscertificaat, binnen twee weken na de beëindiging van de overeenkomst aan Stichting Veilige Paardensport te retourneren.