Close

Aanvragen veiligheidscertificaat

U vraagt het veiligheidscertificaat aan door het aanvraagformulier volledig in te vullen en deze samen met een kopie van uw uittreksel Kamer van Koophandel op te sturen naar de Stichting Veilige Paardensport. Zodra uw aanvraag binnen is, ontvangt u een factuur en een duurovereenkomst. Na retourzending van deze overeenkomst en het voldoen van de betaling, nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor de keuring.

Tijdens de keuring komt een inspecteur langs op uw accommodatie om te kijken of deze voldoet aan de eisen voor het veiligheidscertificaat. Het is belangrijk dat u zich hier op voorbereidt door het Handboek Veilig Paardrijden door te nemen. Op onze site vindt u onder Downloads een controlelijst waarmee u zelf kunt controleren of u aan de eisen voldoet.


Veelal stagneert het keuringsproces omdat er na de keuring nog documenten nagezonden moeten worden naar het secretariaat. Aangezien het nazenden van ontbrekende documentatie veel tijd kost, heeft Stichting Veilige Paardensport een map ontworpen waarin alle administratieve vereisten bewaard moeten worden. Op deze manier kan de inspecteur tijdens zijn bezoek meteen al deze zaken nakijken. Het is dus zaak de inspectiemap altijd actueel te hebben. De kans dat u met een complete inspectiemap en de handvatten die SVP u geeft niet voldoet aan de eis, is klein. De map ontvangt u zodra de overeenkomst getekend retour is ontvangen en de factuur is voldaan.

Rapport
Als de inspecteur tijdens de keuring nog op- of aanmerkingen heeft, worden deze na aan het einde van het bezoek met u doorgenomen. Daarnaast ontvangt u een rapport waarin vermeld staat welke aanpassingen gedaan moeten worden om aan alle eisen te voldoen. Vanaf de dag van keuren krijgt u twee maanden de tijd de benodigde aanpassingen op uw accommodatie door te voeren om wel in aanmerking te komen voor het veiligheidscertificaat.

Verlengen
Wanneer het veiligheidscertificaat aan u toegekend wordt, is deze geldig voor een onbepaalde periode. Uw accommodatie wordt periodiek gekeurd om te toetsen of deze nog aan de eisen van het veiligheidscertificaat voldoet. Dit gebeurt gemiddeld elke 2,5 jaar. Als uw accommodatie aan de gestelde eisen voldoet, blijft de geldigheid van uw veiligheidscertificaat ongewijzigd. Mochten er tijdens deze periodieke keuring op- of aanmerkingen zijn, bespreken we samen met u hoe uw accommodatie aangepast kan worden naar de eisen van het veiligheidscertificaat.