Close

Protocol voor inspecties van SVP tijdens de Coronaperiode

11 mei 2020

Protocol voor inspecties van SVP tijdens de Coronaperiode

Nu op de meeste paardensport accommodaties de activiteiten weer wat meer zijn toegestaan, start Stichting Veilige Paardensport volgens dit opgestelde protocol weer met het uitvoeren van inspecties voor het verkrijgen of verlengen van het veiligheidskeurmerk.

In dit protocol, welke erop gericht is om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, staan de richtlijnen voor het bezoeken van uw accommodatie door onze inspecteurs en de wijze waarop zij de inspectie uitvoeren.  De richtlijnen opgesteld door de RIVM zijn hierin het belangrijkste uitgangspunt. Het protocol is erop gericht om de veiligheid van u en onze medewerkers te waarborgen. Wanneer er niet aan de richtlijnen kan worden voldaan of wanneer onze inspecteurs hierover twijfelen, wordt direct de uitvoering van de inspectie gestaakt.

 • In tegenstelling tot de eerder gehouden inspecties zal de inspectie nu vooraf worden aangekondigd. Indien u bezwaar heeft tegen de inspectie kunt u dit kenbaar maken zodat er in overleg met de inspecteur een andere datum/tijdstip gezocht kan worden.
 • De afspraak wordt via de mail door de inspecteur aan de contactpersoon bevestigd.
 • Wanneer onze inspecteur, of iemand van zijn/haar huishouden, gezondheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid (niezen, loopneus), hoesten, keelpijn, benauwdheid of verhoging/koorts, blijft hij/zij thuis en wordt dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de contactpersoon medegedeeld.
 • Heeft de contactpersoon bovenstaande klachten dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de inspecteur en indien mogelijk voor een plaatsvervanger te zorgen.
 • De inspecteurs wassen en ontsmetten hun handen voor en na de inspectie.
 • Gedurende de inspecties worden er geen handen geschud en geen koffie/thee gedronken.
 • Tijdens de inspectie zal er minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand zijn tussen de aanwezigen.
 • Inspecties worden met maximaal één persoon uitgevoerd (bij voorkeur de eigenaar of contactpersoon).  Het is niet noodzakelijk dat deze persoon meeloopt tijdens de inspectie. De inspecteur kan alleen zijn ronde doen.
 • Indien er tijdens de inspectie klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts dan beëindigd de inspecteur direct de inspectie en gaat direct naar huis.
 • Na afloop van de inspectie bespreekt de inspecteur zijn bevindingen met de contactpersoon. Het rapport voor het veiligheidscertificaat wordt, met toestemming en in opdracht van de contactpersoon, door de inspecteur zelf op de IPad ondertekend. Het bespreken van het rapport gebeurt zoveel mogelijk buiten, indien dit niet mogelijk is wordt het binnen besproken.
 • Indien onze inspecteur het nodig acht, draagt hij/zij adembescherming of wegwerphandschoenen. We vragen hiervoor uw begrip.
 • De inspecteur komt niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de inspectie op de accommodatie en zal deze na afronden van de inspectie direct verlaten.