Close

Accreditatie opleidingen

Op accommodaties met het veiligheidscertificaat mag alleen les gegeven worden door gediplomeerde instructeurs. Een volledige lijst van goedgekeurde opleidingen is te vinden in bijlage 9 van het Handboek Veilig Paardrijden.

Accreditatie opleiding
Organiseert u een opleiding waarmee mensen opgeleid worden tot paardrij-instructeur die niet op de lijst staat? Een instructeursopleiding kan toegevoegd worden aan de lijst van goedgekeurde opleidingen als deze voldoet aan, en in het bezit is van, het kwaliteitslabel van de Nederlandse Paarden Academie (NPA). Het NPA Kwaliteitslabel is een extra kwaliteitskeurmerk bovenop de andere kwaliteitsstandaarden waaraan publieke- of private opleidingen dienen te voldoen. Het laat zien dat een opleiding extra aandacht besteedt aan drie belangrijke speerpunten in de hippische sector; praktijkgerichtheid, klanttevredenheid en sectortevredenheid.

Wanneer uw opleiding aan bovenstaande voldoet ontvangt SVP hierover graag bericht zodat de opleiding aan de lijst van goedgekeurde opleidingen kan worden toegevoegd. De basisvoorwaarden en het stappenplan voor goedkeuring van een opleiding door de NPA zijn te vinden op de website van de Nederlandse Paarden Academie en in het Handleiding Kwaliteitslabel van de NPA.